Anastasija Kovaļevska – klīniskais psihologs
PRIVĀTUMA POLITIKA UN SĪKDATNES
 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Šajā privātuma politikā (turpmāk – "Politika") jūs atradīsiet informāciju par to, kā Anastasija Kovaļevska – klīniskais psihologs (turpmāk – "mēs") ievāc, izmanto un uzglabā jūsu personas datus, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni www.anastasijakovalevskapsihologs.com (turpmāk – "tīmekļa vietne").
  2. Izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai tajā esošos pakalpojumus, jūs piekrītat Politikai un apstiprināt, ka esat iepazinušies un sapratuši tās noteikumus.
  3. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
  4. Mēs ievērojam likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un apstiprinām, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
  5. Mēs iegūstam tādus personas datus, ko jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību, aizpildot anketas, noslēdzot līgumu un cita veida saziņā ar mums
 2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
  1. Mēs veicam personas datu apstrādi, pamatojoties uz:
   1. juridiskajiem pienākumiem;
   2. jūsu piekrišanu;
   3. noslēgto līgumu, kas ir patstāvīgs pamats datu apstrādei;
   4. pienākumu un vēlmi nodrošināt sniegto pakalpojumu kvalitāti.
  2. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunkti.
 3. Iegūto personas datu izmantošana
  1. Mēs izmantojam personas datus sekojošiem mērķiem:
   1. lai ievērotu normatīvo aktu prasības,
   2. lai sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju,
   3. lai apstrādātu jūsu pieprasījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus,
   4. lai sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu,
   5. lai palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības,
   6. lai nosūtītu jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt.
  2. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.
  3. Mēs varam nodot jūsu informāciju trešajām personām vienīgi lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības, vai ar nolūku nodrošināt pakalpojumu sniegšanu (piemēram, pastam). Personas dati šīm trešajām personām tiek nodoti tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai tie varētu sniegt savus pakalpojumus.
  4. Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.
 4. Datu subjekta tiesības
  1. Jums ir tiesības:
   1. pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem, un noskaidrot to apstrādes mērķi,
   2. pieprasīt, lai mēs izdarām labojumus jūsu personas datos,
   3. izteikt iebildumu pret noteiktu jūsu personas datu apstrādi,
   4. atteikties no mārketinga informācijas saņemšanas,
   5. pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu,
   6. atsaukt savu piekrišanu.
  2. Ja Jums ir sūdzības par personas datu apstrādi vai ja jūs vēlaties saņemt vairāk informācijas par datu apstrādes darbībām, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu: nastja.moroza@inbox.lv vai zvanot uz telefona numuru: +371 26493872.
 5. Sīkdatnes
  1. Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sekojošas sīkdatnes:
   1. Essential cookies – vienmēr ieslēgtas. Šīs sīkdatnes ir svarīgas, lai jūs varētu izmantot vietni un izmantot tās funkcijas. Tos nevar izslēgt. Tie tiek iestatīti, reaģējot uz jūsu iesniegtajiem pieprasījumiem, piemēram, privātuma priekšroku iestatīšanu, pieteikšanos vai veidlapu aizpildīšanu.
   2. Analytics cookies – šīs sīkdatnes apkopo informāciju, lai palīdzētu mums saprast, kā tiek izmantotas mūsu tīmekļa vietne vai cik efektīvas ir mūsu mārketinga kampaņas, vai lai palīdzētu mums pielāgot mūsu tīmekļa vietni jums.
   3. Advertising cookies – šīs sīkdatnes sniedz reklāmas uzņēmumiem informāciju par jūsu darbībām tiešsaistē, lai palīdzētu jums nodrošināt atbilstošākas tiešsaistes reklāmas vai ierobežotu to, cik reižu jūs redzat reklāmu. Šī informācija var tikt kopīgota ar citiem reklāmas uzņēmumiem.
  2. Jūs varat atteikties no sīkdatņu saņemšanas, izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu (piemēram, privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas pēc pārlūka logu aizvēršanas.
  3. Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, jūs varat izmantot bezmaksas rīku Your Online Choices vai YourAdChoices.
  4. Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj kontrolēt sīkdatņu izmantošanu, veicot konkrētus uzstādījumus.
 6. Izmaiņas Politikā
  1. Ja Politikā tiks veiktas izmaiņas, jaunākā versija būs pieejama mūsu tīmekļa vietnē.

Anastasija Kovaļevska - Klīniskais un Veselības psihologs
Made on
Tilda